Restauratoren Nederland is dé beroepsvereniging voor iedereen werkzaam in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed.

De uitstekende delen of attributen van sculpturen raken nog wel eens kwijt door stoten of door diefstal. Het kan zijn dat hierdoor de dynamiek uit het beeld verloren gaat en natuurlijk ziet een ridder zonder zwaard er een beetje vreemd uit. Van IJken Metaalrestauratie maakt deze onderdelen met plezier weer bij en brengt ze op de juiste kleur, glans en met een passend verweerd uiterlijk.

Op de diashow ziet u achtereenvolgens; Een staart van 19e-eeuws kleinsculptuur "Les Chasseurs"; De aanvullig van een ijzeren vleugel en sierknop voor een heiligenbeeldje; Een aanvulling van een zwaard voor de vuurvergulde krijger op een pendule en De Valkenier van Marcel Debut weer verenigd met een valk.