Restauratoren Nederland is dé beroepsvereniging voor iedereen werkzaam in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed.

Gepatineerde sculpturen kunnen beschadigd raken door bijvoorbeeld transport, vandalisme of herhaaldelijk vastpakken met de blote handen. Schades aan het patina zijn vaak erg storend. 

In sommige gevallen is retoucheren van het oppervlak nodig. Van IJken Metaalrestauratie gebruikt verschillende methoden, chemisch patineren, bijkleuren met acryl, was- of schellakretouches, al naargelang de originele afwerklaag van het object.

Klik op de foto voor voorbeelden