Restauratoren Nederland is dé beroepsvereniging voor iedereen werkzaam in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed.

Van IJken Metaalrestauratie verzorgt de reiniging en elektrificatie van verlichtingsornamenten. Kroonluchters, kandelaars en olielampen worden zorgvuldig gedemonteerd, gereinigd en met nieuwe bedrading gemonteerd. Dit gebeurt altijd zonder gaten in het voorwerp te boren en met behoud van de originele verbindingen. Messing en vergulde onderdelen worden chemisch gereinigd door een speciaal procedé waarbij corrosie wordt verwijderd zonder het metaaloppervlak aan te tasten. Hierdoor blijft de oorspronkelijke vergulding behouden waardoor het historische uiterlijk van de kroonluchter maar ook de marktwaarde behouden blijft. Zeer sleetse oppervlakken worden geretoucheerd, en indien nodig op dezelfde kleur herverguld.

Eventuele missende onderdelen worden gecomplementeerd door gieten, draaien of modelleren en door ze daarna exact op kleur te brengen.