Restauratoren Nederland is dé beroepsvereniging voor iedereen werkzaam in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed.

Bij restauratie is de historie, en ook het historische uiterlijk van het object erg belangrijk. Meestal worden er geen behandelingen uitgevoerd die het voorwerp weer "als nieuw" maken omdat de schoonheid van een voorwerp juist door de ouderdom wordt bepaald. Omdat er natuurlijk wel van een object genoten moet kunnen worden wordt samen met de klant bekeken wat er tussen deze grenzen mogelijk is.

Er wordt altijd een duurzame oplossing gezocht voor materiaaltechnische problemen. Bij de restauratie worden zo veel mogelijk materialen gebruikt die reversibel (te verwijderen) en chemisch stabiel zijn zodat deze in de loop der jaren zelf geen problemen voor het object veroorzaken.

Hierin zit ook het verschil tussen reparatie en restauratie. Reparatie is erop gericht dat een object weer als nieuw wordt en dat het gebruikt kan worden waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Bij restauratie kan dat ook een doel zijn, maar vaak wordt er besloten een minder ingrijpende, en reversibele restauratie uit te voeren dan een ambachtsman of reparateur uit zou voeren. 

Veel objecten bestaan uit meerdere materialen, zoals metaal met steen, hout of porselein, of een kroonluchter met elektra. Er wordt bij samengestelde voorwerpen samengewerkt met ambachtslieden of, in het betreffende materiaal gespecialiseerde, gediplomeerde restauratoren.

Meer weten?

Bel 06 17 50 68 60